Běžecký okruh "Okolo Pěnkavčího vrchu"

Informační bod 10
Vzdálenost k informačnímu bodu č.7 1,2 km, vzdálenost na start okruhu 2 km

Hlavní rozcestí u Boudy JANA, napojení na Krkonošskou lyžařskou cestu