Heute ist: 16.04.2024
Genaue Zeit: 13:24:55
Außer Betrieb Erste Seite Kontakt
Der Skilift Penkavci vrch - Skilaufen 1000 m ü.M.
Schneezustand: 0 cm > Neuer Schnee: 0 cm am 26.02.2024
Česky English

Riesengebirge

30. prosince 2011
Přiložený soubor (pdf, 167.19 kB):  Adobe PDF soubor
Krkonošská sezona – zima 2012

I letos je pro vás připravena Krkonošská sezona – turistické noviny z knihovničky Krkonoš – svazku měst a obcí. Dočtete se v nich o kulatých 450 narozeninách ducha nejvyšších českých hor Krakonoše, připomenuty jsou i další významné kulatiny např. sklárny v Harrachově nebo dnes již neexistující Petrovy boudy. Další kalendárium je věnováno několika významným krkonošským osobnostem. Poměrně rozsáhle je připomenuta bohatá historie skokanského sportu, resp. skokanských můstků v Krkonoších. Pestrou paletu doplňuje příběh početné skokanské rodiny Balcarů. Pro milovníky skialpinismu je určena dvoustrana s popisem skialpinistických tras připravených Správou KRNAP ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše, připomínka nejstaršího skialpinistického závodu pořádaného v Čechách, resp. ve Špindlerově Mlýně, ale i nabídka lezení na volném ledu právě v Krkonoších. Sjezdařům a běžkařům, kteří se v nejvyšších českých horách ještě tolik neorientují, je věnován materiál charakterizující sjezdové a běžecké možnosti v regionu. Je inspirací a zároveň pozvánkou nejen do lyžařských skiareálů, ale také do upravovaných bílých stop, nebo např. na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Milovníkům historie budou blízké Obrazy života prostých horalů, ztvárněné malířem Erichem Fuchsem. Ohlédnutí za jeho uměleckým dílem je pohlazením po duši a inspirací k dalšímu poznání tvrdého života a zajímavé bohaté historie někdejších zdejších obyvatel v některém z místních muzeí...

Další informace naleznete v příloze.
2. listopadu 2011
Přiložený soubor (pdf, 178.42 kB):  Adobe PDF soubor
Jak sousedé na jihu koordinují úpravy běžeckých tratí aneb Financování veřejně prospěšných aktivit

Krkonošští patrioti si zakládají na skutečnosti, že nejvyšší české hory už nejsou výspou pouze sjezdařů. Veřejnost i místní obyvatelé vnímají velmi pozitivně, že se podařilo domluvit se správci národního parku i jednotlivými upravovateli systém, který odpovídá moderní ochraně přírody a zároveň uspokojuje požadavky náročných i rekreačních sportovců, kteří se vydávají do, v rámci klimatických možností, pravidelně upravované bílé stopy.

V koordinaci Krkonoš – svazku měst a obcí a ve spolupráci s dalšími partnery je celý systém dotažen do nějaké podoby, avšak se zájmem zajistit ji po stránce finanční i organizační ještě lépe.

Další informace naleznete v příloze.
16. června 2011
Přiložený soubor (pdf, 175.62 kB):  Adobe PDF soubor
Fórum cestovního ruchu
Zhodnocení projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj


Začátkem června v Hotelu Omnia v Janských Lázních se, z iniciativy Krkonoš – svazku měst a obcí, v rámci Fóra CR, jako součásti projektu "Krkonoše-nová šance pro cestovní ruch" (reg. č.CZ.1.13/3.2.00/14.00892), spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, setkali krkonošští provozovatelé lanovek a vleků se zástupci Svazku Krkonoše a Správy Krkonošského národního parku.

Společně vyhodnotili průběh úprav a udržování lyžařských běžeckých tratí začleněných do projektu. Zimní měsíce, s nedostatkem sněhu, lyžování na běžkách příliš nepřály. Sněhové podmínky nebyly často pro úpravu běžeckých stop vůbec vhodné. Díky dobré práci dvaadvaceti lyžařských společností i obcí, však nebyly zaznamenány významnější připomínky ke kvalitě úpravy tras. Z úhlu pohledu Správy KRNAP nedocházelo k poškozování přírody. To je významný pokrok oproti některým minulým rokům.

Stroji na úpravu stop bylo najeto celkem 13 643 km a 1996 motohodin. Z toho velkými stroji 12 397 km a 1 748 motohodin. Skútry 1 246 km a 248 motohodinami. Je zřejmé, že podstatná část lyžařských běžeckých stop v Krkonoších je upravována kvalitně, v plném profilu jak pro bruslení a klasiku se "stopaři" velkými stroji. Pouze 9% sněžnými skútry (většinou také se "stopařem").
Na krytí části nákladů, které jsou spojeny s úpravami zajistil Krkonoše - svazek měst a obcí finanční podporu z Královéhradeckého a Libereckého kraje v celkové výši 823 396 Kč. Tzn. z grantového programu Královéhradeckého kraje 578 396 Kč, z grantového programu Libereckého kraje 245 000 Kč. Příspěvek pokrývá cca 36% nákladů na naftu a mzdy řidičů.

Další informace naleznete v příloze.
12. června 2011
Přiložený soubor (pdf, 168.23 kB):  Adobe PDF soubor
Chcete-li být úspěšní, musíte být vidět
Marketing v praxi krkonošských obcí a podnikatelů


Chcete-li být úspěšní, nestačí jenom zabezpečit vzorné služby a nabídnout přijatelné ceny. Musí se o vás vaši hosté a klienti také dovědět. Musí o vás číst, musí o vás slyšet.
Krkonoše – svazek měst a obcí při červnové Valné hromadě předložil přítomným starostům a zástupcům jednotlivých měst a obcí "manuál" zásad úspěšné prezentace a propagace z autorského pera Dr. Pavla Klapuše s použitím podkladů OPS České Švýcarsko.

Marketingový komunikační mix obsahuje řadu užitečných a léty ověřených postupů, jak se s tímto složitým řetězcem provázaných úkonů vypořádat.

Více informací naleznete v příloze.
20. dubna 2011
Přiložený soubor (pdf, 168.82 kB):  Adobe PDF soubor
Podpora rozvoje turismu na Labi
Svazek Krkonoše se připojuje


Největší česká řeka Labe pramení na Labské louce v nejvyšších českých horách Krkonoších. Odkud teče na jih, poté na jihovýchod. U Pardubic se obrací k západu a posléze k severozápadu k Děčínu. Cestou přibírá řeku Vltavu. U Hřenska opouští Českou republiku do Spolkové republiky Německo. Fakticky spojuje dva evropské státy. Města a regiony při jejich březích, vědomy si narůstajícího významu a váhy přeshraniční spolupráce, k posílení integrity evropského celku a porozumění mezi jednotlivými národy, cítí jistou sounáležitost.

Obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí byl iniciován projekt, který si klade za cíl trvalou spolupráci na mezinárodní úrovni, zaměřenou na uskutečňování rozvoje turismu podél Labe. V té souvislosti i využití významné vodní cesty pro nejekologičtější druh dopravy, tj. vodní dopravu a podporu budování infrastruktury pro rozvoj vodní turistiky.

Na posílení projektu vzniklo MEMORANDUM o vzájemné spolupráci, k podpoře rozvoje vodního turismu na Labi a cestovního ruchu podél Labe se zahrnutím jejích přítoků, ke koordinaci, propagaci a rozvoji přistoupivších subjektů.

Svazek měst a obcí Krkonoše, jako území zrodu řeky Labe, se stal jedním z více než dvaceti subjektů, kteří se morální podporou a svým podpisem k MEMORANDU připojily. V současné době probíhají připomínková řízení materiálu. V červnu 2011 se uskuteční slavnostní podpis.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Aktuellen Informationen

+420 603 317 726

Sitemap | Unterkunft | Photogalerie | Preisliste - Fahrpreise | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Programm und Kodieren: Ing. Tomas Soucek