Dnes je: 22.07.2024
Přesný čas: 10:09:14
Vlek mimo provoz Na úvod Kontakt
Lyžařský vlek Pěnkavčí vrch - lyžování 1000 m n.m.
Stav sněhu: 0 cm > Nového sněhu: 0 cm k 26.02.2024
English Deutsch

Krkonoše

27. ledna 2007
Zpráva od ministra zemědělství o aktualizaci informací k nouzovému stavu a zákazu vstupu do lesa, týkající se lanovek, lyžařských vleků, sjezdovek a běžeckých tratí:

Sjezdovky, které nejsou lesem (pozemkem určeným k plnění funkcí lesa), nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčeny.

Lanovky, určené pro nadzemní přepravu osob, určené ke sjezdovému lyžování, nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčeny.

Režim provozu lyžařských vleků, přepravujících osoby pozemně, bude odvislý od konkrétního posouzení, zda se jedná o les (pozemky určené k plnění funkcí lesa) či nikoliv, a to prostřednictvím jednotlivých obcí, resp. jimi vedených seznamů účelových komunikací.

Lyžařské běžecké tratě, které jsou vedeny po pozemcích, které nejsou lesem (pozemkem určeným k plnění funkcí lesa), nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčeny, tzn. že lyžařské běžecké tratě vedoucí po silnicích a místních komunikacích protínajících les nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčeny. U tratí vedoucích po účelových komunikací pak je třeba analogicky postupovat jako u posouzení účelových komunikací.

Parkoviště, zřízená v souladu s právními předpisy, která nejsou lesem (pozemkem určeným k plnění funkcí lesa), nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Tyto informace naleznete na stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz
22. ledna 2007
Přiložený soubor (word, 129.54 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Veletrh Regiontour v Brně
Cestovní ruch patří k odvětvím, která významně zvyšují příjmy státního rozpočtu. I tak lze charakterizovat expozé nového ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka při zahájení letošních veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně.
Zdůraznil, že loni poprvé došlo k nárůstu návštěvnosti regionů a za významné označil období let 2007 až 2013, kdy má dojít k získání zdrojů v úrovni 27 miliard korun a jak uvedl: "...také k decentralizaci systému podpor cestovního ruchu".

Regiontour je prezentací regionů. Veletržní expozice Krkonoš byla situována do společného stánku s Českým rájem, Jizerskými horami a Českolipskem. Všechna čtyři území se rozkládají na území Libereckého kraje. V těsné blízkosti sousedila s expozicí Královéhradeckého kraje s turistickým regionem Východní Čechy.

Podle Kláry Kroupové z marketingového oddělení Svazku Krkonoše: "...v zahraničí podobné veletrhy prošly svým vrcholem. Brnu se daří v zájmu vystavovatelů a návštěvníků pozici udržet. Poptávka neklesá, spíše naopak."

Výkonný ředitel Svazku Krkonoše Michal Vávra uvedl: "Z mého pohledu jsou podobné podniky cenné svojí odbornou částí. Vzájemně se potká celá řada kolegů jak z partnerských regionů, tak orgánů krajských úřadů, CzechTourismu, Ministerstva pro místní rozvoj. Pro koordinaci cestovního ruchu je to výborná příležitost aktivně prohovořit řadu věcí. Kvůli jednání by člověk cestoval mnoho kilometrů, někdy i přes celou republiku. Je podstatné, že jsme shrnuli současný vývoj cestovního ruchu i kam jeho organizace v práci došly. Dohodli jsme další plán spolupráce regionů s kraji pro letošní i pro roky další, v rámci nového rozpočtového období Evropské unie, tedy konkrétní záležitosti Regionálního operačního programu."

Stánek Libereckého kraje, potažmo i Krkonoš, zaujímal velkou veletržní plochu. Hosté expozice projevovali zájem o ubytování v nejvyšších českých horách v letním období. Poptávka byla po cykloturistických možnostech, seznamech autokempů, po mapách. Na pultě stánku byla k dispozici řada propagačních materiálů.
16. ledna 2007
Přiložený soubor (word, 125.95 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Katalog turistických produktů oceněn
Krkonoše – svazek měst a obcí v těsné spolupráci s Cestovní kanceláří Ingtours Vrchlabí podruhé vydal Katalog turistických balíčků v Krkonoších. Obsahuje mimo jiné nabídky pro klidnou i aktivní dovolenou. Katalog vyšel za finančního přispění Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj vyhlásil soutěžní prezentaci turistických produktů, kam Svazek Krkonoše Katalog turistických balíčků přihlásil.
Při hodnocení bylo důležitým kritériem, zda je připraven pro cestovní ruch v Krkonoších a zda byl prodej produktů či jednotlivých balíčků již realizován. V hodnotící komisi zasedli odborníci v cestovním ruchu z Královéhradeckého kraje odboru CR, členové výboru CR, profesor z Univerzity v Hradci Králové, zástupce hoteliérů i cestovní kanceláře.
Katalog turistických balíčků Krkonoš – svazku měst a obcí, jako jeden z mála obchodovatelných, a již druhým rokem realizovaných produktů, po kterých je i veřejná poptávka, byl z přehlídky, z přibližně dvaceti projektů, vyhodnocen jednoznačně jako nejlepší.

V této souvislosti jeho zpracovatelka Klára Kroupová, marketingová pracovnice Svazku Krkonoše vznesla na pracovní poradě se zástupci infocenter dotaz, zda mají krkonošská turistická centra k dispozici podobnou ucelenou nabídku služeb pro zákazníky. A zda tento typ nabídky klienti poptávají? Z debaty vyplynulo, že návštěvníci mají o ucelené nabídky služeb zájem. Pracovníci infocenter mohou balíčky služeb zprostředkovat, případně spojit své síly s cestovní kanceláří, ale nemohou je prodávat. "Nejsme v situaci, kdy můžeme vybrat z jednotlivých akcí a zkompletovat je v balíčky, ale spíše hledáme, kdy a kde se něco děje," vyplynulo v závěru z debaty zástupců informačních středisek.
15. ledna 2007
Přiložený soubor (word, 124.42 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Turistický zimobus
Na lednové valné hromadě Krkonoš – svazku měst a obcí byli přítomní delegáti poprvé seznámeni s návrhem nově se rodícího projektu "Zimních turistických autobusů".

Spuštěním pravidelných jízd autobusové linky z Pece pod Sněžkou do Vrchlabí a zpět i z Harrachova do Vrchlabí a zpět by byl významně podpořen doposud dobře fungující projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj.

Nové středeční a nedělní zimní autobusové spoje by svojí páteřní linkou propojily Krkonoše z východní části na západ a obráceně. Na páteřní linku by dále navazovaly místní spoje. Takto vytvořený systém veřejné dopravy by umožnil lyžařům běžcům i turistům, ale i všem dalším návštěvníkům i obyvatelům Krkonoš projet na lyžích podstatnou část území tak, aby měli příležitost vrátit se v jednom dni zpět do místa svého ubytování. To současné autobusové spojení v Krkonoších prakticky neumožňuje.

Projekt byl příznivě přijat představiteli krajských úřadů Královéhradeckého i Libereckého kraje. Nyní je ve spolupráci s nimi upřesňován. Hledají řešení, jak jej od prosince 2007 realizovat.
Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše, stručně doplnil: "Letošní zima je netradiční svým nedostatkem sněhové pokrývky. Přesto v současné době monitorujeme průjezdnost komunikace v oblasti Rezek – Františkov, kde by měl v příštím roce zimní autobus také svoji trasu. Do května tohoto roku bychom měli mít jasno, jak projekt zafinancujeme, jak bude probíhat jeho propagace. Upoutávku na novou službu veřejnosti umístíme i do letního vydání turistických novin Krkonošská sezóna."
19. prosince 2006
Přiložený soubor (word, 129.02 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Veletrh Lipsko
V Lipsku se po sedmnácté konal veletrh cestovního ruchu Touristic & Caravaning. Na ploše přes 60.000 m2 se sešlo 1.130 vystavovatelů z 53 zemí. Současně s veletrhem probíhaly dvě výstavy. První věnovaná karavanům, stanům a autokempům, druhá s tématem cyklistika a vše, co s ní souvisí. Podle pořádající firmy veletrh v pěti dnech navštívilo 83.000 návštěvníků. Z veřejného průzkum vyplývá, že Němci žijící v této části země mají trvalý zájem o zahraniční dovolenou.

Turistický region Krkonoše v expozici České republiky.
Poprvé před 10-ti lety se veletrh v Lipsku konal na novém výstavišti ve třech výstavních halách. Profesionální průvodce Josef Zelený, který zastupuje Krkonoše - svazek měst a obcí na německých veletrzích, k letošnímu ročníku uvedl: "Vše se vešlo do haly jediné. Řada vystavovatelů prezentovala svoje destinace na stáncích některého německého touroperátora. Ostatní země měly stánky podstatně menší než dříve. Trend se netýká České republiky. Ta letos měla prostřednictvím expozice agentury CzechTourism největší prezentaci ze zahraničních účastníků. Své zastoupení tu měly krajské úřady, turistické destinace a podnikatelské subjekty. U pultu Krkonoš nechyběly 'Krkonošské originální výrobky' s ukázkou výroby vánočních ozdob a živým Krakonošem. Budil mimořádnou pozornost. Zájem o nejvyšší české hory je trvale velký. V oblasti Saska a značné části bývalé NDR jsou známé z minulosti. Mnoho starších návštěvníků se ke Krkonoším hlásí. Jednoznačně převažuje zájem o Špindlerův Mlýn, jehož propagační materiál byl rychle rozebrán. Dále o Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Pec pod Sněžkou a Benecko. Ostatní střediska, jakými jsou třeba Janské Lázně či Vrchlabí, byla trochu opomíjena. Hlavním propagačním materiálem Svazku Krkonoše jsou turistické noviny 'Krkonošská sezóna'. Rozebráno bylo cca 500 kusů, přičemž jsme po prvních dvou dnech rozdávání 'trošku brzdili'. Řada návštěvníků noviny znala z letní návštěvy hor. Populární je i časopis 'Veselý výlet', žádané jsou seznamy adres soukromých ubytovatelů. Dotazy k ubytování se soustřeďují více na penziony." Podle informací Josefa Zeleného se poptávka o pobyty v Krkonoších v zimě a v létě dá procentuálně vyjádřit padesát na padesát. Proto zájemcům rozdávali skládačky s nabídkou aktivit 'Od jara do podzimu' a 'Aktivní dovolená'. "Hlavní odkaz je vždy i na internetové stránky Svazku Krkonoše. Touto nabídkou se rozhodně ještě více zvyšuje motivace návštěvníků stánku k pobytům v mimosezónním období Krkonoš," konstatoval J. Zelený.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Aktuální informace z vleku

+420 603 317 726

Informace pro členy družstva | Ubytování | Fotogalerie | Ceník jízdného | Běžecký okruh | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Program a kódování: Ing. Tomáš Souček