Today is: 22.07.2024
Current time: 09:43:09
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Giant mountains

24. listopadu 2006
Přiložený soubor (word, 133.12 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
KARTA HOSTA
Vize: Za několik let a ku prospěchu všech ...
Konkrétní a praktické poznatky při prvním zavádění osobní Karty hosta v Krkonoších, přineslo Fórum cestovního ruchu uspořádané manažery Krkonoš – svazku měst a obcí. Přítomná, zhruba čtyřicetičlenná skupina, složná z několika krkonošských starostů, zástupců informačních center a podnikatelů, živě diskutovala o nové službě, na kterou klient získá různé slevy a jež má, mimo jiné, pomoci sledovat skutečný počet ubytovaných hostů v Krkonoších. Podnikatelé mají o projekt zájem.

Karta hosta zajistí lepší výběr rekreačních poplatků z lůžek.
Ubytovatelé dosud odvádějí jen část.

Ze zkušeností vyplývá, že někteří podnikatelé zkreslují údaje v knihách, jednoznačné nejsou ani počty ubytovacích lůžek. Podle názorů manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí, někteří ubytovatelé z regionu přiznávají lázeňský a rekreační poplatek ve výši pouze kolem 30%. To vedlo k analýze systému a kontroly výběru poplatků jako příjmů rozpočtu obcí. Podrobná studie obsahuje rozbor výchozí situace, souhrn zahraničních zkušeností a návrh řešení. Mimo jiné uvádí:

"Někteří ubytovatelé v řádném plnění povinností nevidí hlubší smysl. Svoji nechuť odvádět poplatky omlouvají svými výhradami. Vysvětlují, že obec pro ně a rozvoj cestovního ruchu dělá málo, nebo nic. Zástupci obce svoji pasivitu odůvodňují nedostatkem peněz. Obec, často i veřejnost, považuje podnikatele za vypočítavé a sobecké. Podnikatelé smýšlejí o obci jako o pasivním nástroji úřední moci se sklonem k pohodlnosti."

Autoři analýzy konstatovali, že doposud neexistuje způsob efektivní kontroly. Dosavadní nízká součinnost obcí s ostatními státními institucemi jako jsou finanční a živnostenské úřady, cizinecká policie aj. má jisté rezervy.

K tomu Michal Vávra ze Svazku Krkonoše připomíná: "Systém se osvědčil v zahraničí. Je však zřejmé, že menší obce spolupracují s většími, či ve spojení s několika dalšími obcemi. Poznali jsme zvyklosti. Nechme se inspirovat. Například obce v Německu či Rakousku prostřednictvím různých tiskovin hostům vysvětlují proč platí poplatky, ale také co za ně získají. Například slevy z ceny za lyžování, slevy balíčku dalších služeb, vstupného, apod., nebo některé služby i zcela zdarma. I to je možnost jak napomoci řešení a jak i u nás přirozeně motivovat ubytovatele, ale i hosty k dodržování pravidel."
22. září 2006
Přiložený soubor (word, 236.03 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
"Podhorská naučná cyklotrasa"
Na konci léta byla, z iniciativy Krkonoš – svazku měst a obcí, dokončena nová naučná cyklotrasa, na které se seznámíte s podhůřím Krkonoš, historií a zajímavostmi v ochranném pásmu národního parku.

Vydejte se cyklobusem na Hoffmannovy boudy, Černým Dolem, směr Horní Lánov a do Vrchlabí. Cyklostrasou vás bezpečně povede modré pásové značení umístěné na stromech, tyčových ukazatelích, rozích budov, apod. (dva krajní žluté pásky s modrým uprostřed).
Je určena všem cykloturistům i pěšákům. Při jejím zdolávání projedete dva těžší úseky. První na lesní cestě nedaleko Bolkova v délce cca 300 metrů. Druhý okolo lomu v Černém Dole, kde je poněkud horší cesta. Zdatnější cyklisté ji projedou celou bez sestoupení ze sedla. Měří zhruba 14 kilometrů.

Realizaci projektu předcházela poměrně náročná organizační fáze. Trasa vede v pomezním prostoru, který spadá do pravomocí Správy Krkonošského národního parku. Zároveň bezprostředně navazuje na podhůří Krkonoš, nad jehož značením má dohled Klub českých turistů. Odpovědní zástupci obou organizací se podrobně seznamovali s projektem přímo v terénu. To bylo možné, vzhledem k dlouho trvající sněhové pokrývce, až v pokročilém jaru. Až po té se podařilo stanovit definitivní podobu samotného značení (cyklopásové – vzor KČT) i vizuální ztvárnění a instalaci naučných panelů s fotografiemi. Vše probíhalo během letních měsíců.

Zamítavé stanovisko Správy KRNAP neumožnilo zahrnout Mladé Buky do projektu. Na katastru této obce se totiž plánuje rozsáhlá těžba dřeva v lesích KRNAPu. Svazek Krkonoše nalezl alternativní řešení. Spočívá v navázání naučné trasy na síť ostatních cyklotras v Bolkově u Rudníku. Hlavní cíl projektu byl bezezbytku naplněn. Podařilo se spojit stávající síť pěších a cyklistických tras v ochranném pásmu národního parku souvislou linií naučné cyklotrasy. Ta je využitelná pro obě zmiňované hlavní letní aktivity návštěvníků Krkonoš. Naučné panely jsou umístěny na území obce Černý Důl a Rudník. Vznikla tak další možnost využití volného času spojená s poznáváním pěkné krajiny a zajímavostí turistického regionu, provazující střední a východní části Krkonoš (Vrchlabí – Lánov – Černý Důl – Janské Lázně – Rudník).

Realizace projektu cyklotrasy přišla na 70.000,- korun. Na financování se společně spolupodílely Svazek Krkonoše, obce Černý Důl, Lánov a Rudník za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Nová podhorská naučná cyklotrasa určitě stojí za projetí.
14. září 2006
Přiložený soubor (word, 234.50 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Kalendář událostí
Turistický region Krkonoše z mnoha historických důvodů nemá na svém území standardní bohatou nabídku kulturních památek, hradů, zámků, zřícenin.
Pro Krkonoše – svazek měst a obcí, jako hlavního koordinátora turismu v nejvyšších českých horách, bylo nezbytné odborně zmapovat potenciál turistického regionu v oblasti kulturních center, muzeí a zajímavých míst s důrazem na pravidelně pořádané tradiční kulturně společenské akce. Vše se záměrem navrhnout opatření k jejich lepšímu zajištění, zviditelnění a propagaci z hlediska cestovního ruchu, v duchu odpovídajícímu současnému modernímu trendu, tj. "zážitkové turistice".
S cílem zviditelnit již probíhající akce, bude na rok 2007 vydán v jednotném grafickém stylu Krkonoš "Kalendář očekávaných událostí" - jednoduchá forma propagačního materiálu, avizující místní folklórní a lidové svátky, odkazy na dny s tradičními řemesly, poutě, pivní slavnosti, přehled dalších kulturních a společenských událostí pořádaných v turistickém regionu Krkonoše.
Materiál je určený především pro marketingové pracovníky cestovních kanceláří, kteří například s jednoročním předstihem tvoří pobytové a poznávací programy pro klienty.
K dispozici bude všem v krkonošských informačních střediscích.
27. července 2006
Přiložený soubor (word, 238.59 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Napsali o nás... "V Krkonoších diskriminují"
Internetový server iDNES.cz přinesl článek o "diskriminaci" Čechů v nejvyšších českých horách. Z textu vyjímáme: "Hosté z Čech prý nejsou v Krkonoších příliš vítanými zákazníky, hoteliéři a restauratéři prý raději dávají přednost bohaté klientele ze zahraničí. V Krkonoších je nyní opačná situace, než jsme byli zvyklí po roce 1989. Cizinci přijíždějící do Čech byli znevýhodňováni dvojími cenami. V současné době prověřujeme stížnosti, že jsou v Krkonoších diskriminováni čeští návštěvníci," potvrdil ředitel hradecké pobočky České obchodní inspekce Karel Nohejl. "Hostinští na stoly umísťují cedulky Rezervováno a pokud přijde Čech, tvrdí, že místo je zadané. Pro cizince stůl okamžitě uvolní a hosta obslouží. Konkrétně jde o jednu restauraci poblíž Pece pod Sněžkou, stížnosti na ni jsme dostali hned z několika míst. Postihy za podobné jednání jsou přitom dost vysoké. Na místě jsme připraveni provozovateli uložit jednorázovou pokutu až do výše 50 tisíc korun," uvedl Nohejl. Kromě provozovny u Pece pod Sněžkou Česká obchodní inspekce prošetřuje stížnosti na další dvě krkonošské restaurace. Inspektoři ale nevylučují, že může jít i o konkurenční boj. "Uvážíme-li, že v Krkonoších teď naříkají, že zájem turistů o hory slábne, je současné chování některých provozovatelů stravovacích zařízení skutečně zvláštní," dodal Nohejl.

"U nás v Harrachově se v posledních letech projevuje pokles návštěvnosti tak, že skutečně nikdo nemá potřebu něco někomu blokovat, naopak spíš raději přivítají tuzemce, neb často utratí víc než naši 'spoluobčané' z Evropské unie," pozastavil se nad výše popsanou skutečností Petr Bůžek z Turistického informačního centra v Harrachově.

Ze serveru iDNES.cz dále vyjímáme: "Krkonoše jsou také zlou můrou pro motoristy, jsou nejdražší v republice a těžko se tam nakupuje. Tak hodnotili lidé v průzkumu agentury CzechTourism zimní pobyt v nejvyšších českých horách. Názory turistů zjišťovala agentura ve všech rekreačních oblastech České republiky a v uvedených kritériích byly Krkonoše vůbec nejhorší."

"Takové hodnocení nás samozřejmě mrzí a naší snahou v dalším období bude tento pohled na Krkonoše změnit," míní Klára Kroupová ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Svazek chce působit na podnikatele v regionu, aby své chování k zákazníkům změnili.
"Někteří podnikatelé si skutečně neuvědomují, že jejich chování dělá vizitku celým Krkonoším a to ne zrovna dobrou. Zdaleka se to však netýká jen hotelů a restaurací... Velká nespokojenost je i s řidiči autobusů, s obsluhou parkovišť. Musíme si uvědomit, že takových podnikatelů není v horách většina, ale podstatná menšina... Je třeba o nešvarech hodně a veřejně mluvit, aby se ti, kterých se to týká, chytli za nos. Podnikatelé sami mezi sebou musí začít situaci řešit a dělat pořádek. Když nebudou jednotlivci slušní, doplatí na to všichni!"

Léto rozhodně nekončí. Navštivte Krkonoše – jsou za humny. Věřte, není tu obsazeno, tak jak poslední dobou míní některé sdělovací prostředky. Mnohá místa v Krkonoších mají skutečně volné ubytovací kapacity. Vyhledejte www.krkonose.eu Naleznete tam odkazy na informační centra. Jejich pracovníci vám jistě rádi poradí, kde se setkáte se slušnými cenami a ochotným personálem. Volný čas využijete kvalitně, paleta služeb je široká, každý vybere podle svého...
25. července 2006
Přiložený soubor (word, 237.06 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Krkonose.eu a Krkonose-smo.cz
Současným i budoucím návštěvníkům turistického regionu Krkonoše je určen webový portál www.ergis.cz Spravuje ho firma Mediapool s. r. o., Vrchlabí, s níž Svazek Krkonoše dlouhodobě spolupracuje.
S cílem oddělit informace určené turistům a návštěvníkům od úředních záležitostí byly vytvořeny další dvoje webové stránky. Nově budou otevřeny na adrese www.krkonose.eu Manažerka Klára Kroupová k tomu doplnila: "Podařilo se nám získat doménu eu, i proto se domníváme, že hledání stránek bude bezproblémové. Obsahují praktické informace určené především turistům – návštěvníkům, užitečné pro pobyt v Krkonoších." Stále častěji vyvstávala potřeba zveřejňovat na internetu informace o jednotlivých projektech a činnosti Svazku Krkonoše. Proto jsou uvedeny do provozu nové webové stránky www.krkonose-smo.cz Spolupracující partneři, zaměstnanci státních správ či volení zástupci samospráv, podnikatelé, případně novináři, jsou aktuálně informováni o činnosti Svazku. Zveřejněny jsou základní informace o instituci, stanovy, mapa turistického regionu Krkonoše, seznam členských obcí. Seznámit se lze s aktuálním programem činnosti, či zdarma "stáhnout" grafický manuál k jednotnému vizuálnímu stylu propagačních tiskovin Krkonoš, atd.
Nechybí stručné informace o stěžejních projektech turistického regionu Krkonoše, např. Krkonoše – lyžařský běžecký ráj - www.bezecky-okruh.penkavcivrch.cz -, Krkonoše ze sedla kola, Krkonošské cyklobusy, přehled vydavatelské činnosti, účasti na tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu, projektu internetových informací Ergis, monitoringu návštěvníků v Krkonoších, apod. Ti, kteří mají zájem o širší podrobnosti získají je ve formátu pdf.
Samostatnou kapitolou internetového portálu jsou "zprávy z regionu". Jsou zde zobrazeny tiskové zprávy i aktuality za poslední období, přímo propojené se systémem Ergis. To správci webu jednoznačně zjednodušuje doplňování a aktualizaci, a zájemcům umožňuje propojit turistické informace s oficiálními zprávami o dění v turistickém regionu Krkonoše.
Místo zde mají partneři Svazku, ať už z řad krajských úřadů, evropských fondů, přeshraničních partnerů, ale i podnikatelské sféry. Právě pro podnikatele nejen z Krkonoš je určena informace o Fondu cestovního ruchu, o nabídkách a podmínkách účasti na jednotlivých projektech na platformě "Fondu".
Naleznete kontakty na manažery Svazku Krkonoše, na spolupracovníky včetně externích, z nichž se každý věnuje konkrétnímu projektu. Na úředních stránkách jsou odkazy i na obdobné spolupracující organizace. O web se stará manažerka Kára Kroupová, na ni se obraťte v případě zájmu o spolupráci. Uvedené webové adresy jsou přímo "proklikem" propojené. Z úředních stránek se tedy snadno dostanete k turistickým informacím a opačně.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek