Today is: 22.07.2024
Current time: 08:54:18
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Giant mountains

23. července 2006
Přiložený soubor (word, 236.54 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
"Krkonoše – hory bez hranic"
...je jedním z marketingových hesel a v podstatě filozofií Krkonoš – svazku měst a obcí. V jeho duchu se uskutečnilo dvoudenní mezinárodní setkání na Benecku, iniciované manažery polského Zwiazku Gmin Karkonoskich. Starostové polských měst a pracovníci tamních infocenter diskutovali s manažery Krkonoš - svazku měst a obcí i zástupci českých krkonošských íček.
Spolupráce obou se stran se postupně zintenzivňuje. Není to jen o setkávání a povídání, rodí se vzájemné společné projekty a o tom to je, řekl Michal Vávra ze Svazku Krkonoše. "Předmětem jednání sice bylo oboustranné představení struktury organizací, realizovaných projektů, ale i plánů, na které se obě strany do příštího roku připravují. Seznámili jsme se rozvojovými strategiemi českého i polského pohoří s cílem propojit je ve společnou filozofii bez ohledu na vnitřní hranice. Chceme se společně spolupodílet na koordinaci cesty rozvoje, kterou Krkonoše půjdou ve 21. století," upřesnil M.Vávra.
Dohodnut byl postup při získávání finančních prostředků ve prospěch rozvoje regionu. Obě strany do podzimu t.r. zjistí přesná pravidla přeshraničního fondu Evropské unie, v tomto případě INTERREG, zmapují možnosti financování projektů. "V našem případě se jedná o euroregiony Glacensis a Nisa. Na podzim si povíme, co a jak dál budeme společně podnikat. Pak nastane čas ke konkretizaci jednotlivých projektů," upřesnil M.Vávra. "Turistické noviny Krkonošská sezóna jsou věcí, kterou bychom chtěli začít. Vydávání novin ve spolupráci s polskou stranou je pro nás v tomto smyslu prioritou. Již nyní jistá kooperace probíhá. My chceme, aby byla systematická. Rozšířené vydání připravujeme na příští letní sezónu. Další konkrétní dohodou je společná účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Jestliže na veletržní stánky vozíme a vzájemně vyměňujeme propagační materiály, nic nebrání tomu, abychom to praktikovali i přes hranice a vypomáhali si i s dalšími záležitostmi."
Postupně se možná podaří naplnit vizi "Cyklobus kolem Krkonoš". Polští kolegové byli seznámeni s organizací cyklobusů v Krkonoších, podle Michala Vávry záleží jen na nich, jak budou chtít na projekt navázat. "Ohledně cyklobusu budeme v dohledné době hovořit i s polskými dopravci s cílem dojít k nějaké dohodě už pro příští letní sezónu."
Připravována je schůzka s pracovníky infocenter na území polských i českých Krkonoš. Zavedena bude pravidelná výměna propagačních materiálů. "Jednoduše jednou za půl roku vyjede auto naložené nově vydanými tiskovinami z Vrchlabí do Jelení Hory, příště zase auto z Polska k nám. O další distribuci se postaráme prostřednictvím spolupracujících infocenter. Vše také směřujeme k tomu, abychom získali finanční prostředky na naučně vzdělávací a poznávací cestu lidí pracujících v cestovním ruchu. V tomto duchu bude sestavena žádost o dotaci. Jakmile dostaneme peníze, jedno či dvoudenní exkurzi na polskou stranu Krkonoš a pak zase opačně, v příštím roce zrealizujeme," naplánoval manažer M.Vávra.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek