Dnes je: 22.06.2024
Přesný čas: 12:25:52
Vlek mimo provoz Na úvod Kontakt
Lyžařský vlek Pěnkavčí vrch - lyžování 1000 m n.m.
Stav sněhu: 0 cm > Nového sněhu: 0 cm k 26.02.2024
English Deutsch

Krkonoše

14. dubna 2011
Přiložený soubor (pdf, 175.52 kB):  Adobe PDF soubor
Nejaktuálnější cyklomapa v České republice

Na území krkonošského regionu, z iniciativy pracovníků jednotlivých informačních center a zástupců měst a obcí, vznikají každoročně nové tištěné propagační materiály. A protože je v Krkonoších stále velký zájem o turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování, poptávka veřejnosti je nejvíce právě po mapových podkladech, které možnosti tohoto sportovního vyžití ukazují.

Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí vyšli vstříc. Zapracovali, a ve spolupráci se Správou KRNAP, zaktualizovali mapové podklady regionu. Nově vznikl zcela aktuální materiál, který zahrnuje nejen celé území Krkonoš, část Podkrkonoší, ale i část Jizerských hor. Datovou základnu tak mohou pro své nekomerčně pojaté tiskoviny využít členské obce a města Svazku Krkonoše a přispěvatelé do Fondu cestovního ruchu.

Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoš, k tomu připomněl: "Mapový podklad jsme aktualizovali ve spolupráci s pracovníky Správy Krkonošského národního parku. Je v současné době skutečně tím nejlepším, co můžeme svým partnerům nabídnout. Pokud budou mít žadatelé zájem o poskytnutí mapových podkladů, nebo jen určitých výřezů, nutností je uzavřít se Svazkem Krkonoše tzv. podlicenční smlouvy. Následně pak budou data na použití pro materiály nekomerčního charakteru poskytnuta zdarma.
Firma Geodézie, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, sama vydává řady dalších vynikajících map, které jsou v prodeji. Zájemci je získají i na pultech krkonošských informačních center."
13. dubna 2011
Přiložený soubor (pdf, 184.80 kB):  Adobe PDF soubor
Drážďany, Berlín, Ostrava, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Praha

Při setkání marketingové skupiny pracovníků krkonošských informačních center v harrachovském muzeu Správy KRNAP „Šindelka“, jejíž expozici si se zájmem všichni prohlédli, proběhla rekapitulace nedávných veletržních prezentací v Drážďanech, Berlíně, Ostravě, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Praze.

Profesionální průvodce Josef Zelený, který pravidelně Krkonoše – svazek měst a obcí zastupuje v německy hovořících zemích, připomněl, že je to letos právě dvacet let, kdy se vydal na podobné podniky cestovního ruchu do zahraničí poprvé. Shrnul své postřehy z obou veletrhů. Upozornil, že ze strany návštěvníků vnímá pokles zájmu o Krkonoše. "Generace lidí, která měla dříve víceméně rodinné vazby na krkonošský region zestárla. Ti mladí už, i s ohledem na velkou konkurenci, o nejvyšší české pohoří prý příliš nestojí. Mladí, pokud přijdou a zastaví se u stánku, ptají se na mapy a hlavně internetové kontakty. Z 80% jsou pak na veletrhu přítomni zájemci z řad seniorů. Z poptávky jednoznačně vyplývá, že na veletrzích profitují exotické destinace. Cestovní kanceláře se specializují na jednu dvě daleké země a o cesty do nich mají zájem právě i starší lidé."

V rámci regionální prezentace Královéhradeckého kraje se v Hradci Králové uskutečnil "Infotour". Podle slov Mirky Chaloupské, ředitelky Regionálního informačního centra Krkonoše, byla dostatečně velká plocha k prezentaci tiskovin. "Po městě však bylo velmi málo upoutávek, možná i právě proto nebyl zájem o veletrh ze strany návštěvníků příliš vysoký," shrnula M. Chaloupská.

Naproti tomu pražský "For Bike", který za Svazek Krkonoše zastupoval Radek Vich a Pavel Klapuš, ve společném stánku s Libereckým krajem, byl zájemci o cykloturistiku navštívený hojně. Vystavovatelé si, dle slov P. Klapuše, také sami mezi sebou vyměnili zkušenosti a tištěné propagační materiály věnované cykloturistice. Svazek Krkonoše pro tyto a podobné příležitosti připravuje aktualizaci celokrkonošských propagačních materiálů, které se jízdě na kole v Krkonoších a Podkrkonoší věnují. Například letní vydání turistických novin Krkonošská sezona je monotématicky zaměřeno právě na cyklovýlety.
8. prosince 2010
Přiložený soubor (pdf, 153.07 kB):  Adobe PDF soubor
Počty návštěvníků krkonošských infocenter
oproti loňsku neklesají, v 70 % z nich budou vyšší jak v roce 2009


Jednou z aktivit Krkonoš – svazku měst a obcí je koordinace toku informací a úzká spolupráce s oficiálními městskými krkonošskými a podkrkonošskými informačními centry, včetně infostředisek Správy KRNAP. Více jak dvě desítky zástupců jednotlivých kanceláří se tak pravidelně setkávají buď ve Vrchlabí, anebo střídavě v regionu v působišti toho kterého infocentra či dalších partnerů. Všechny členské instituce mají společný vizuální znak: bílé -i ve čtvercovém zeleném bíle ohraničeném poli. Tzv. certifikát kvality je přidělen státní agenturou CzechTourism na základě dobrých výsledků kvality odvedené práce zjištěných z pravidelně prováděných kontrol. Jinak řečeno vše, co mají infocentra na starosti, podléhá jisté metodice práce a ta musí být do puntíku naplněna. A to si CzechTourism také kontroluje.
8. prosince 2010
Přiložený soubor (pdf, 541.76 kB):  Adobe PDF soubor
V Krkonošské sezoně na skok k sousedům

Nosným tématem nového vydání turistických novin Krkonošská sezona jsou "Krkonoše – hory bez hranic". Tak se totiž dají stručně shrnout a vyjádřit současné tendence života obyvatel, představitelů komunální politiky a státních orgánů, kteří v nejvyšších českých horách působí a pracují. Svými aktivitami přispívají k rozvoji území, tvůrčí činností k uchování tradic a svým entusiasmem k jejich obnově.
Naším záměrem je v Krkonošské sezoně přiblížit některé zajímavé přeshraniční i příhraniční aktivity a představit zajímavá místa v Polsku, ležící v těsné blízkosti pod horami.
Počteníčko začíná vánočními zvyky a tradicemi, praktikovanými na české i polské straně. Pokračuje exkursem do sportu, který je v horách od nepaměti – sáňkováním na rohačkách, vlčkách, rejdách. Přiblíží mezinárodní sjezdy na saních – rohačkách do Kowar a Jilemnické krasojízdy.
Představena je zajímavá škála nejenom horských vánočních liturgických památek. Její součástí je pozvánka k prohlídce betlémů, dnes již jako muzejních exponátů. Zavítat můžete do expozic v Krkonoších, ale i Podkrkonoší. Kam – to se sami dočtete.
Pod titulkem "Navštivte polské Krkonoše – nezklamou vás" – vám umožňujeme ochutnávku opravdových zajímavostí našich blízkých sousedů. Krátkými medailonky si připomeneme někdejší výrazné sportovní osobnosti obou regionů.
Pro dlouhé zimní večery jsme vybrali povídání o vysokohorské lokalitě, vykazující drsné arktické klimatické podmínky, situované nedaleko dnešní Vrbatovy boudy. Právě kolem někdejších Jestřábích bud se upínala tehdy skrytá pozornost mužů ve vojenských uniformách za II. světové války. Nejen milovníkům bílých stop je věnováno vzpomínkové vyprávění jednoho z prvních tehdy ještě Čechoslováků, kteří se vypravili do Švédska na dálkový Vasův běh.
Nechybí sjezdové možnosti v Čechách i v Polsku, několik receptů dobrot i z podkrkonoší, ale i zajímavý pohled věnovaný třem „radnicím“ v Jelení Hoře, Kowarech a Karpaczi, anebo prezentace některých ubytovacích, stravovacích a dalších služeb.
Závěr zimního vydání novin je věnován čtenářské soutěži. Zúčastnit se můžete i vy...

Krkonošskou sezonu, která byla financována z Euroregionu Nisa, vydalo Město Harrachov ve spolupráci se Svazkem Krkonoše, získáte zdarma v krkonošských infocentrech.
Přeložena je i pro vaše polské a německé hosty či přátele.
Tak se pro ni zastavte, rádi vám ji předáme.
31. května 2010
Přiložený soubor (pdf, 145.06 kB):  Adobe PDF soubor
Krkonošská sezona – léto 2010

Letní vydání oblíbených turistických novin Krkonošská sezona, z vydavatelského ranku Krkonoš – svazku měst a obcí, je na pultech krkonošských informačních center.
Můžete se pro ně zastavit.


Zatím jsme pro vás připravili malou ochutnávku z obsahu.
Tak jako v každém vydání, i zde je věnován prostor historii. Do ní „pěkně pasují“ zápisky v tzv. Staničních knihách. Někdejší turisté – horalé - v nich nešetří chválou anebo hanou na počasí, které, jak známo, je věc vrtkavá. A že na horách občas v létě nachumelilo anebo v zimě vykvetly květiny o tom není pochyb. Nově vydaný Atlas krkonošských rostlin je vhodný nejenom pro botaniky, ale především pro laickou veřejnost, které není příroda lhostejná. Zajímavý je kalendář aktuálně kvetoucích květin, přetištěný se svolením autorů Atlasu, který vás jistě potěší. Nový způsob aktivní turistiky - to je geocaching. O celosvětové moderní hře pod titulkem „Pro mozek, nohy a vaši „džípíesku“ se dozvíte mnohé. Nechybí tradiční Krkonoše ze sedla kola s krkonošským cyklobusem a se třemi tipy na cyklovýlety, určenými pro všechny generace. Jistě si rádi přečtete, že lázeňství má zelenou nejenom v Podzvičinsku, ale i v sousedním blízkém Polsku. Pomoc druhým může mít mnoho forem – od prostého podání ruky, finančních darů, až po promyšlené projekty. Možnost turistiky a cestování nejen pro zdravotně znevýhodněné lidi, ale i pro mladé rodiny s malými dětmi a seniory – to je současnost Krkonoš. Projektem se aktivně zabývá několik obecně prospěšných společností a Správa KRNAP. Krkonoše a Podkrkonoší jsou kolébkou řady mimořádných osobností. I v tomto vydání vám životní peripetie některých z nich přiblížíme. Nechybí osobní prezentace podnikatelů a partnerů Svazku Krkonoše - vydavatele Krkonošské sezony. Připraveno je několik stran krátkých odkazů na zajímavé výlety, včetně turistických výšlapů ve východních Krkonoších. Jarmarky, lidové slavnosti, festivaly a sport jsou obsahem každoročního Kalendáře událostí v českých i polských Krkonoších, ale i v Podkrkonoší. Stačí nahlédnout, vybrat si a naplánovat výlet. K cestování patří ochutnávka místní gastronomie. Ta v podobě sejkor a houbovce nemá chybu. Tak dobrou chuť a dobré počteníčko.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Aktuální informace z vleku

+420 603 317 726

Informace pro členy družstva | Ubytování | Fotogalerie | Ceník jízdného | Běžecký okruh | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Program a kódování: Ing. Tomáš Souček