Today is: 22.07.2024
Current time: 11:01:21
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Giant mountains

30. dubna 2007
Přiložený soubor (word, 129.54 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Krkonoše zatím na okraji zájmu!?
Rada Krkonoš – svazku měst a obcí se písemně obrací na premiéra Mirka Topolánka a Vládu ČR v souvislosti s přehodnocením priorit politiky územního rozvoje republiky s žádostí o zahrnutí Krkonoš do jejího rámce.

Členové rady Krkonoš – svazku měst a obcí se na jednání 13. dubna 2007 seznámili s materiálem "Politika územního rozvoje České republiky", který byl přijat Usnesením Vlády ČR dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje ČR. Své stanovisko formulovali v dopise předsedy Svazku Krkonoše a vrchlabského starosty Jana Sobotky. Adresován je kromě premiéra Topolánka i ministrovi místního rozvoje a hejtmanům Královéhradeckého i Libereckého kraje. Z textů vyjímáme:

"Svazek Krkonoše sdružuje 38 členů s více jak 60 tisíci obyvateli na území Královéhradeckého a Libereckého kraje. Obsah a závěry uvedeného materiálu nás znepokojují do té míry, že jsme se rozhodli obrátit se na Vás s žádostí o nápravu.
Popsané rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravy i technické infrastruktury prakticky ve všech případech míjejí region Krkonoš.
Nepřejeme si zůstat na okraji pozornosti České republiky.
V posledních letech jsme se v souvislosti se zájmem ústředních orgánů státu o strategické investice v okolí Krkonoš setkali pouze v případě Plánu hlavních povodí, ve kterém se počítá se stavbou několika velkých vodních nádrží na našem území.
Žádáme o přehodnocení priorit politiky územního rozvoje naší země a zahrnutí Krkonoš do jejího rámce. Podobně jako je to například v případě specifických oblastí Šumava, Jeseníky a Beskydy, kterým je v uvedeném dokumentu věnována zvláštní pozornost. Rozhodně se nedomníváme, že problémy Krkonoš jsou méně důležité."
16. dubna 2007
Přiložený soubor (word, 130.56 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Komunikace v dezolátním stavu
Svazek měst a obcí Krkonoše se písemně obrátil na hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana s naléhavou žádostí o opravu komunikace II/294 spojující obec Vítkovice v Krkonoších s městem Rokytnice nad Jizeru přes lokalitu zvanou Rezek.
Žádost byla odeslána na vědomí i jeho několika kolegům z krajské rady i krajského úřadu a starostům dotčených obcí.

Silnice přes Rezek je několik let v havarijním stavu. Plná výtluk a výmolů, místy téměř nesjízdná. V letním období jí, mimo jiné uživatele, denně projíždějí turistické linky s domácími i zahraničními návštěvníky v rámci projektu "Krkonošské cyklobusy".
Tento projekt podporovaný Libereckým a Královéhradeckým krajem, i jednotlivými obcemi jimiž cyklobusy projíždějí, je jednou z priorit regionu. Za minulý rok turistické linky přepravily za 84 jízdních dnů 37200 osob a 4200 jízdních kol. To je řadí k nejvytíženějším spojům veřejné dopravy v kraji.
Uvedená trasa silnice je ale v tak kritickém stavu, že vrhá špatné světlo na úroveň služeb v Krkonoších a ohrožuje budoucnost tohoto projektu.

Manažeři Svazku Krkonoše s dopravní společností ČSAD Semily, která přepravuje jízdní kola na přívěsu za autobusem a druhým dopravcem (OSNADO Trutnov), v loňském roce řešili řadu stížností. Týkaly se poškození převážených bicyklů na této rozbité silnici. Obě dopravní společnosti z toho důvodu vážně uvažují o ukončení své účasti na jinak velmi úspěšné trase.

"Krkonošské cyklobusy" vstupují do čtvrté sezóny. Bylo by nerozumné měnit zavedenou a optimálně vedenou trasu jejich páteřní linky (Pomezní Boudy, Vrchlabí, Benecko, Vítkovice, Rezek, Rokytnice, Harrachov) na vytíženou komunikaci I/14 vedoucí podél řeky Jizery z Harrachova do Jilemnice. Tím by byla ztracena možnost propojení nejzajímavějších partií Krkonoš s obcemi, kterými autobusy dosud projíždějí a pro které je rozvoj cestovního ruchu jedinou perspektivou. Navíc by místní obyvatelé ztratili důležitý spoj základní dopravní obslužnosti, který uvedené linky do značné míry plní.

Svazek osmatřiceti krkonošských měst a obcí očekává v této problematice pomoc a vstřícný postoj Libereckého kraje, do jehož kompetence správa silnice přes Rezek patří.
10. dubna 2007
Přiložený soubor (word, 135.17 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Co s volným časem hostů, kteří přijedou do hor za zimními sporty a není sníh?
Řada pracovních setkání zástupců jednotlivých informačních center a Krkonoš – svazku měst a obcí odhalila zásadní nedostatek v oblasti turismu v nejvyšších a nejnavštěvovanějších českých horách.

Řada krkonošských podnikatelů v zimě vydělává v čase, kdy je dostatek sněhu.
Ve chvíli, kdy sníh nedostačuje a projeví se pokles zájmu o hory, přichází problém.
Proto je důležité zabývat se otázkou, jak naplnit volný čas hostů?

Obchody ve městech jsou po 17 hodině uzavřeny, restaurace mají omezenou kapacitu, klubů a zábavních podniků je u nás jako šafránu. Nalezneme tu několik krytých bazénů, tenisových a squashových hal, tři aquaparky, dvě tři outdoorové a adrenalinové agentury.

Turisté jezdí po regionu, bloudí pěšky po městě, neví co s volným časem. Nabídku aktivit zachraňují muzea. V tomto směru v letošní zimě zaznamenaly obrovskou návštěvnost expozice Správy Krkonošského národního parku.

Je v Krkonoších dostatek lidí, podnikatelů, kteří přemýšlí, co nabídnout lidem ve volném čase, když není sníh?

Programově organizované setkání s partnery, podnikateli a odbornou veřejností na téma
"Nabídka turistických produktů, volnočasových příležitostí v Krkonoších a Podkrkonoší" s podtitulem "Co dělat, když není sníh, aneb jak rozšířit nabídku aktivit pro turisty" se uskutečnilo v režii Krkonoš – svazku měst a obcí.
Letošní zimní sezona otevřeně konstatovala, že počasí je nejisté a v té souvislosti i lyžařské možnosti omezené. Aby byl udržen zájem o pobyty v nejvyšších českých horách, je třeba mít připraveny alternativy zimních radovánek. V těchto souvislostech je podstatná vzájemná spolupráce řady podnikatelských subjektů.
Ochota spolupracovat zatím není ve všech místech Krkonoš jednoznačná. Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí pozvali na Forum CR několik podnikatelů, kteří na svých vlastních příkladech prezentovali otevřenou spolupráci.
4. dubna 2007
Přiložený soubor (word, 129.54 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Cross – Cross Krkonoše je projekt pro náročné cykloturisty, realizovaný ve spolupráci s Krkonoše – svazkem měst a obcí. Podpořen byl z prostředků Královéhradeckého kraje. V rámci programu Cross – Cross můžete v jednotlivých etapách, během čtyř dní, projezdit na horském kole Krkonoše takříkajíc křížem krážem.

Aby váš pobyt v horách, a s ním spojený sportovní výkon, hladce proběhl, máte několik možností, jak si ho naplánovat. Můžete využít nabídky a nechat si vše, včetně ubytování, převozu zavazadel a objednávky místního průvodce, zorganizovat. Pokud jste iniciativní, a máte chuť si cestu a cyklistické etapy připravit sami, i to je možné.
Příjemné zážitky z horského prostředí vám usnadní již zmíněná možnost objednávky ubytování, přepravy zavazadel, či další služby včetně balíčku na cesty, který obsahuje mapu se zákresem tras, popis a výškové profily tras, GPS data, důležité informace a telefonní čísla, apod.
K projektu Cross - Cross Krkonoše byl nově vydán propagační materiál, který získáte v krkonošských informačních centrech. Bližší informace dále na internetové adrese: www.cross-cross.cz nebo www.ergis.cz

Jednotlivé cyklistické etapy začínají a končí u zastávek krkonošských cyklobusů. Během letní sezony proto můžete využít autobusových linek, vybavených pro přepravu kol, k návratu do místa svého ubytování.

Poměrně náročné trasy v horském terénu jsou určeny pro víceméně zdatné jezdce. Velké převýšení, sjezdy. Proto je třeba vážit síly a možnosti. Doporučujeme: horské kolo, přilbu a chrániče.
Čtyřdenní etapová túra Cross - Cross Krkonoše umožňuje náročným cyklistům poznat hory ve vší rozmanitosti na české i polské straně, od západu na východ či naopak.
6. března 2007
Přiložený soubor (word, 130.56 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Z Polska do Krkonoš
Kladné odezvy na poznávací cestu do Krkonoš zástupců polských cestovních kanceláří a novinářů z odborných časopisů tématicky zaměřených na turismus zaznamenalo zastoupení agentury CzechTourism v polské Varšavě.
Podle Ivany Hanačíkové, ředitelky zastoupení, z oficiálních statistik výjezdů turistů do jednotlivých českých regionů vyplývá, že krajané krkonošské lokality často vyhledávají. "Návštěvníci z Polska u vás dobře hodnotí kvalitní služby a poskytované informace v polštině. V době svátků (na Velikonoce) a pracovního volna ve dnech 1.5., 3.5., 15.6., 15.8., 1.11., 11.11. a 25. a 26.12. víme s jistotou, že se připravují na prodloužené víkendy a řada z nich vycestuje do Krkonoš."

Ivan Polonský z Cestovní kanceláře Ingtours Vrchlabí doplnil: "Oproti roku 2005 narostl v roce 2006 počet klientů z Polska na 110 %. Diky výstavám věnovaným cestovnímu ruchu a pracovním výjezdům do Polska se přesvědčujeme, že ekonomika sousedů vzrůstá a střední vrstva využívá své finanční jistoty.
Dříve jezdilo hodně Poláků na Slovensko. V posledních letech ale krkonošská zimní střediska svojí úrovní infrastruktury tento region výrazně předstihla.
Pozitivním kriteriem je prezentace Krkonoš na veletrzích cestovního ruchu v Poznani, Varšavě, Katovicích i jiných místech země. Neméně důležité jsou propagační tiskoviny a materiály vydávané v polštině. Dokáží nabízené služby slušně 'prodat'. Nemohu opomenout dostupnost a výhodnou polohu Krkonoš s cenově zajímavým servisem.
Polští klienti vyhledávají všechny druhy ubytování, oblíbené jsou vícehvězdičkové hotely s kompletními službami. V budoucnu nám naši severní sousedé mohou výrazně nahradit německé klienty."

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek