Today is: 24.05.2024
Current time: 15:32:49
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Giant mountains

16. února 2007
Přiložený soubor (word, 131.07 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Turistické regiony v Královéhradeckém a Libereckém kraji
Turistická území České republiky hledají své logické i administrativní hranice.
V Královéhradeckém kraji byly doposud vymezeny turistické regiony Český ráj, Krkonoše a Východní Čechy. Součástí regionu Východní Čechy je Podzvičinsko, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko a Kladské Pomezí.
V Libereckém kraji byl, kromě Českého ráje a Krkonoš, původně turistický region Český sever. Ten se rozdělil na Jizerské hory a Českolipsko.

Proces emancipace
Území Královéhradeckého kraje bude nadále marketingově reprezentováno regiony Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko, Kladské Pomezí. Makroregion Východní Čechy je v současnosti reprezentován především územím Pardubického kraje.

Podzvičinsko jako Podkrkonoší
Se snahou popularizovat území Krkonoš i podhůří, vytvářet pracovní příležitosti a podmínky pro místní podnikatele, rozšiřovat celoroční a tedy i pestřejší nabídku turistických aktivit a zajímavostí vyvíjí manažeři Svazku Krkonoše iniciativu k provázané propagaci turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Pavel Klapuš doplňuje: "Je jasné, že z pohledu propagace a prezentace regionu je lepší nabízet větší územní celky než jednotlivosti. Podzvičinsko je turisty vnímáno jako Podkrkonoší. Krásná zima není pravidlem, jakmile se zkazí počasí, tak hosté hledají náhradní programy. Zkušenosti ukazují, že je třeba mít připraveny alternativní nabídky."
Jednou z možností je marketingová spolupráce se Sdružením Podzvičinsko. Jeho představitelé tuto cestu podporují. "V současné době hledáme řešení, jak konkrétně postupovat. Není možné přistoupit najednou k definitivnímu modelu. Chceme postupně získávat zkušenosti, pak koordinovat jednotlivé marketingové aktivity. Například cyklotrasy vedoucí z Krkonoš v řadě míst nekončí na jejich hranici, ale plynule přechází a navazují na Podkrkonoší," uvádí příklad Pavel Klapuš.
Představou je společná platforma obou částí regionu, úkolem je hledání a vytyčení společných projektů, záměrů a zajištění jejich financování. Následovat bude praktická realizace ke spokojenosti českých i zahraničních turistů.
15. února 2007
Přiložený soubor (word, 135.68 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Právo: 12.2.2007 (autor: Vladislav Prouza)
"I ve drahých Krkonoších si každý vybere"

Krkonošský svazek by rád naplnil heslo Bouráme pověst nejdražších českých hor
Krkonoše hrající rozlohou, úrovní služeb a tradicemi prim mezi českými horami sice působí na některé našince draze, vybere si však každý.
Závěry posledního průzkumu agentury CzechTourism, přiřazující nejvyšším českým horám přívlastek cenově nejdražšího regionu Česka, nelze jednoznačně zobecňovat.

Nejlepší a nejdražší
"Krkonoše jsou nejlepší ve službách pro lyžaře a v úrovni ubytovacích služeb. Jsou ale nejhorší v cenové úrovni služeb," konstatují autoři průzkumu vycházejícího z odpovědí zhruba pěti tisíc zahraničních respondentů především z Německa, ze Slovenska, z Polska a Nizozemska a 21 tisíc našinců.
Většina cizinců využila k cestě do České republiky automobil. Turisté ze zahraničí volili pobyty delší než sedm nocí. Češi naopak upřednostňovali jednodenní výlety. "Čeští turisté se rádi vracejí na známá místa, kde byli spokojeni, naopak zahraniční turisté spíše rádi poznávají místa nová," konstatuje CzechTourism.
Drahotu Krkonoš, představujících doménu smetánky z nových členských zemí Evropské unie, Ruska a nižších sociálních skupit ze západních zemí, vypíchli hlavně našinci, srovnávající cenovou úroveň služeb s ostatními, minimálně o třídu horšími turistickými regiony. "Mnohem více peněz než kvantitativně nejpočetnější Němci nebo Nizozemci zde obvykle nechají bohatí Poláci a lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu," přiblížil jeden z krkonošských hoteliérů.
Důvodů k nářkům na cenovou hladinu především v restauracích nemají v Krkonoších turisté z vyspělých zemí, kde za přinejmenším stejnou kvalitu doma zaplatí často trojnásobnou cenu.
"Ceny za ubytovaní ve srovnatelných kategoriích se naopak příliš neliší. Překvapilo mě však, že v českých supermarketech zaplatím za mnohé zboží víc nebo přinejmenším stejně jako doma," konstatoval jeden z Právem oslovených návštěvníků Krkonoš z Německa.
Výsledky průzkumu agentury CzechTourism okomentoval i manažer Svazku měst a obcí Krkonoše Michal Vávra. "Přetrvávající obraz nejvyšších českých hor jako předražené destinace se objevil ve výsledcích monitoringu názorů návštěvníků v loňské zimní sezóně. Situaci jsme vyhodnotili mj. na poradě s podnikateli, na tzv. fóru cestovního ruchu. Panovala shoda, že budoucnost Krkonoš je v poměrně široké nabídce služeb různého stupně komfortu, a tudíž i cen pro různé sociální skupiny," konstatoval Vávra.
"Nemá však smysl podbízet se jen cenou, ale spíše se orientovat na střední třídu z Česka i ze zahraničí. Každopádně vyšší cena musí vždy odpovídat vyšší kvalitě," pokračoval. Rozhodně však podle Vávry nelze paušalizovat všechna střediska Krkonoš, ve všech částech roku a už vůbec ne všechny podnikatele.

Nové heslo i katalog
"Jako důkaz jsme zavedli nové marketingové heslo Bouráme pověst nejdražších českých hor, spojte se s námi. Poradíme vám! V jeho duchu byl ve spolupráci s agenturou CK Ingtours z Vrchlabí sestaven katalog balíčků služeb na rok 2007, který obsahuje desítky kvalitních nabídek ubytování a přidružených služeb za velmi výhodné ceny pro domácí i zahraniční klienty. Tento katalog byl nedávno oceněn Královéhradeckým krajem jako soubor nejlepších turistických produktů na jeho území," přibližuje Vávra nutnost turistů včas se informovat u věrohodných institucí.
14. února 2007
Přiložený soubor (word, 130.05 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Jarní aktivity na Fóru cestovního ruchu
Programově organizované setkání s partnery, podnikateli a odbornou veřejností na téma "Nabídka turistických produktů a volnočasových příležitostí v Krkonoších a Podkrkonoší" s podtitulem Co dělat, když není sníh, aneb jak rozšířit nabídku aktivit pro turisty připravují pro druhou polovinu března pracovníci Krkonoš – svazku měst a obcí. Při té příležitosti budou hosté seznámeni se záměry Místní akční skupiny Krkonoše a s aktivitami Sdružení originálních produktů z Krkonoš.

Na druhou polovinu dubna je naplánováno setkání věnované začátku jarní a letní turistické sezóny s podtitulem "Krkonoše ze sedla kola" a "Cykloaréna Krkonoše". V programu je připraveno seznámení s aktivitami určenými turistům i místním obyvatelům. V létě se opět rozjedou úspěšné cyklobusy, symbolicky budou otevřeny nově vyznačené a mobiliářem vybavené cyklotrasy. Představeny budou - během zimy do tisku připravené - propagační materiály o cykloturistice v Krkonoších a Podkrkonoší.
14. února 2007
Přiložený soubor (word, 131.58 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Zpráva z veletrhu
Krkonoše – svazek měst a obcí prezentoval nejvyšší české hory v Nizozemí na veletrhu cestovního ruchu Vacantieboeurs Utrecht. Ten patří svým rozsahem mezi největší a nejvýznamnější svého druhu v Evropě.

Expozice Krkonoš obsahovala dostatek propagačních materiálů, prospekty jednotlivých ubytovatelů a dalších podnikatelských subjektů. Podle Radka Drahného, který se návštěvníkům krkonošského stánku věnoval, je z hlediska marketingu nejvíce efektivní propagace podnikatelů v rámci uceleného materiálu. Dále řekl: "Cizinci jsou zvyklí na několik katalogů a jejich jednotný grafický design. Ostatní si vyhledají na internetu. Zájemci požadují obecnější materiály typu turistických novin Krkonošská sezóna, lyžování, cykloturistika, orientační mapy, image materiály a kontakty na internetové stránky. Je praktické, pokud zároveň v rozumném rozsahu obsahují konkrétní komerční nabídky. Pokud je grafika a pojetí jednotlivých letáků příliš rozdílná, tak jsou na rozpacích, co si vlastně vzít. Na titulní straně kteréhokoliv propagačního materiálu nesmí chybět název 'Krkonoše'. Titulek 'Putování po horách' je pěkný, nikomu však nenapoví, kde bude putovat. Na titulní nebo zadní straně nesmí chybět odkaz na webové stránky daného subjektu i regionu (www.krkonose.eu) a samozřejmě mapka ČR s bližší lokalizací."

Šestidenní trvání veletrhu je výhodné pro návštěvníky, kteří se netlačí v zástupech, prochází jednotlivé expozice průběžně celý den, jeden ze dnů až do 22 hodin. Pro zájemce, kteří se veletrhu nestihli zúčastnit, byly propagační materiály Krkonoš předány na zahraniční zastoupení CzechTourism v Amsterdamu.
12. února 2007
Přiložený soubor (word, 130.05 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Bohatší propagace
Knihovnička propagačních tiskovin vydaných v jednotném grafickém designu Svazku Krkonoše je opět bohatší. Začátkem února vyšel materiál "Krkonoše – lyžařský ráj". Ve spolupráci s firmou SITOUR a krkonošskými skiareály vznikla ucelená nabídka lyžařských možností v Krkonoších. Obsahuje aktualizovanou pohledovou kreslenou mapu v rozsahu od horních hřebenových partií až do podhůří a informace o jednotlivých skiareálech. Ve jmenném seznamu jsou uvedena všechna krkonošská lyžařská střediska, prostor s podrobnějším popisem je věnován areálům, které spolupracují s krkonošským Svazkem měst a obcí.

Podle zkušeností z tuzemských i zahraničních veletrhů cestovního ruchu je častá poptávka po ucelené nabídce lyžařských možností v nejvyšších českých horách. Proto byl materiál, který nedubluje klasické turistické mapy, takto zpracován. Vydán je v nákladu 70.000 kusů a třech jazykových mutacích (češtině, angličtině a němčině).
Vznik materiálu podpořil Královéhradecký i Liberecký kraj na jejichž území se hory rozprostírají. Tento model spolupráce je velmi efektivní.

Propagační skládačka "Krkonoše – lyžařský ráj" je k dispozici zdarma pro každého zájemce na pultech krkonošských informačních center a na veletrzích cestovního ruchu.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek